In september start er weer een nieuwe Alpha-cursus. Deelnemers maken in circa tien bijeenkomsten kennis met de kernpunten van het christelijk geloof.

 

De volgende thema’s worden onder meer besproken: wie is Jezus, waarom bidden, hoe lees je de Bijbel?

 

De cursus wordt online gegeven, via “Zoom”. Bekeken wordt of het gezien de huidige omstandigheden, mogelijk is om de cursus ook fysiek te geven. De locatie voor de fysieke cursus is: Schootsekerk, Schootsestraat 47, Eindhoven. De cursus start op dinsdag 22 september en vindt vervolgens eenmaal per week plaats tot begin december.

 

Dinsdag 15 september om 20.00 uur is er een online informatieavond. U kunt dan vrijblijvend kennismaken en beslissen of u al dan niet wilt deelnemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arend Kastelein, 06-83901435.

 

Belangstellenden kunnen zich opgeven via https://alpha.arendtine.com/