De Kerk viert op woensdag 1 november het feest van Allerheiligen.
Met “alle heiligen” worden al die overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben en dus naar de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap bij God in de hemel zijn opgenomen.

Het betreft hier juist die heiligen die door het jaar heen geen eigen feestdag hebben bijvoorbeeld omdat hun heiligheid alleen bij God bekend was.
We zullen deze schare, die niemand tellen kan, herdenken tijdens de viering op woensdag 1 november om 19.00 uur in de St. Petruskerk.
De avondviering in de H. Hartkapel komt dan te vervallen.