Elk jaar in januari houden de kerken in Nederland hun jaarlijkse actie kerkbalans. Deze actie is bedoeld om de kerken de nodige financiële middelen te verschaffen om haar werk in de samenleving te kunnen blijven doen.
Maar ook om u te bedanken voor uw eventuele bijdrage en uitleg te geven waar het geld voor gebruikt wordt.


Wellicht heeft u in onze kerken de posters en banieren al gezien, de vlaggen en spandoeken die zijn opgehangen of tijdens de viering de diverse pastores aandacht horen vragen voor de actie kerkbalans.

 

 

Velen van u zullen bij het parochieblad van deze maand, een brief ontvangen met het verzoek om een financiële bijdrage te leveren voor de diverse projecten die onze parochie ondersteunt, waaronder het familiepastoraat. In de folder die bij de brief is gevoegd wordt een en ander nog eens nader toegelicht.

 

 

Mocht u geen brief hebben ontvangen, klik dan hier voor meer informatie .

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 11 RABO 0158 2051 11 t.n.v. parochie St. Petrus ‘Stoel te Eindhoven onder de vermelding “Kerkbalans 2022”.