Zoals u al wist gaan pastor Schallenberg en kapelaan Eskes ons per 1 juli verlate. In het weekend van 26 en 27 juni zal pastor Schallenberg de laatste keer de Mis doen in de St. Petruskerk, en kapelaan Eskes in de St. Thomaskerk. Pastor Schallenberg zal zondag 13 juni voor het laatst voorgaan in de St. Antonius Abtkerk.

Maar er is ook goed nieuws: eveneens per 1 juli wordt pastor Ad Verest als priester benoemd in onze parochie. Bij sommigen zal die naam wellicht een belletje doen rinkelen: in het verleden is hij pastoor geweest van de H. Hartkerk in de Ploegstraat. Meer informatie volgt in de loop van de komende weken in het parochieblad en op deze website.