De sinds 25 maart 2020 geldende coronamaatregelen voor de Wereldkerk, blijven ook voor de Goede Week en Pasen van 2021 van kracht. Dat heeft de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op Aswoensdag, 17 februari, bekendgemaakt.

 

Dit betekent dat we de Goede Week alleen met een klein gezelschap kunnen vieren.
Vanuit de bisschoppen is de oproep gedaan om zoveel mogelijk gebruik te maken van allerlei “hulpmiddelen” om thuis de veertigdagentijd, Goede Week en Pasen te beleven en mee te vieren. Een oproep die we graag ondersteunen.

Op volgende website vindt u tips en inspiratie: www.vierpasen.nl