In het vorige parochieblad hebben we u bericht over veranderingen in het pastoraal team, en ook deze keer gaat het over een afscheid: Marjelein Verhoeven, onze pastoraal werker, zal in februari aan een nieuwe uitdaging beginnen in de parochie H. Damiaan te Helmond.

 

 

Marjelein begon in onze parochie in oktober 2009 als haar “eerste benoeming” met als aandachtsveld kinderen en jonge gezinnen: communievoorbereiding, gezinsvieringen, kinderwoorddienst. Daarnaast droeg ze mee de taken die bij het pastoraal team in het algemeen liggen: huisbezoeken, noodtelefoon enz.

 

Net als bij het afscheid van pater Alexis zullen we omwille van de coronamaatregelen geen officieel afscheid organiseren van Marjelein. Op zaterdag 6 februari zal zij meedoen in de viering van 19.00h in de St. Petruskerk en ook de overweging verzorgen. U kunt deze volgen via de livestream. Daarnaast staat het u natuurlijk vrij Marjelein nog op uw eigen wijze te bedanken.

 

Vanuit het pastoraal team en het kerkbestuur wensen we haar dan ook alle goeds en zegen toe in Helmond, en danken we haar voor de 11 jaar dat ze in onze parochie haar steentje heeft bijgedragen.

Pastoor J. Goris