In juni wordt de inzameling voor de voedselbank vervangen door een inzameling voor nieuw aangekomen vluchtelingen.
We zamelen in olijfolie, pasta, rijst en ook tweedehands fiestsloten. De etenswaren om ze aan de gang te helpen en de fietssloten om ze hun goedkope fiets wat langer te laten houden. Vaak is een tweedehands fiets van een redelijke kwaliteit, maar ook vaak is het slot wel erg eenvoudig.En zoals ikzelf een fietsslot in de schuur had liggen hebben dat misschien meer mensen.
Inleveren kan in de kerken op de vaste plekken voor voedsel..

Hartelijk dank voor uw gaven.

Vluchtelingenwerk