5 oktober jl. werd er door de overheid aan de kerken gevraagd om niet meer dan 30 mensen (exclusief bedienaren en medewerkers) toe te laten bij de vieringen in de kerk. De Bisschoppenconferentie heeft 9 oktober jl. besloten dat ook in de parochies een maximaal aantal van 30 mensen bij de vieringen geldt. Dit geldt ook voor de uitvaarten binnen onze parochie.

Daarbij blijft de al bestaande maatregel om niet samen te zingen van kracht.

 

Daarnaast vragen wij u vriendelijk doch dringend om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid, dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

 

Als pastoraal team vinden we het heel jammer dat we nu weer met minder mensen  de Eucharistie kunnen vieren.

 

Voor de vieringen in het weekend vragen wij u nogmaals uitdrukkelijk om u aan te melden via https://shop.eventix.io/df06330b-12b6-4f2f-838b-36105e192058/events

 

Mocht de kerk van uw voorkeur geen plaats meer hebben in de weekendviering, kijk dan of u nog kunt meevieren in één van de andere kerken.